Category Archives: Aktualności

KOMUNIKAT Z DNIA 22 LUTY 2024

W środę 21 lutego 2024 roku w siedzibie spółki odbyło się spotkanie organizacji reprezentatywnych z p.o. Prezesa Poczty Polskiej Panem Sebastianem Mikoszem. W spotkaniu z ramienia naszej organizacji uczestniczył zespół negocjacyjny w składzie: Marcin Gallo, Wiesław Królikowski, Bogumił Nowicki, Witold Paluszak, Sławomir Steltmann i Janusz Szabowski.

Wyższy odpis na ZFŚS w 2024 roku

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r. na jednego pracownika to 2417,14 zł., jest to wzrost w stosunku do II półrocza 2023 r. o 502,80 zł.

Michał Ossowski: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrasta, a OPZZ znowu swoje

Przyzwyczajam się już pomału do tego, że jeśli do polskiego prawa wprowadzone zostaje dobre, propracownicze rozwiązanie, to OPZZ prędzej czy później odtrąbi to jako swój sukces.

Zmiany w Zarządzie Poczty Polskiej

15 lutego 2024 r. decyzją Rady Nadzorczej Poczty Polskiej odwołano z pełnionych funkcji prezesa Krzysztofa Falkowskiego oraz wiceprezesa Wiesława Włodka. Ponadto rezygnację złożył wiceprezes Maciej Biernat. Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała członka RN Sebastiana Mikosza do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Poczty Polskiej.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY KRAJOWEGO SEKRETARIATU ŁĄCZNOŚCI

12 lutego 2024 roku doszło do spotkania Pana Jacka Bartmińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z przedstawicielami Krajowej Rady Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. Radę Sekretariatu Łączności reprezentowali przewodniczący Wiesław Królikowski oraz wiceprzewodniczący: Marcin Gallo i Bogumił Nowicki.

Odpowiedź Komisji Europejskiej na wniosek Uni Global UNION Europa

Na wniosek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność Oliver Roethig, Sekretarz Regionalny Uni Europe wystąpił do Komisarz Vestager z ponagleniem dotyczącym oczekującej decyzji w sprawie rekompensaty za finansowanie kosztu netto powszechnego obowiązku pocztowego w Poczcie Polskiej SA.
Poniżej publikujemy odpowiedź.

Przedstawiciel Pracowników w Zarządzie PP SA pisze do Pracowników

Szanowni Pocztowcy,
docierają do mnie pytania co robię, kiedy sytuacja Poczty jest tak trudna. Odpowiedź jest prosta: pracuję. Inni przedstawiciele Pocztowców już zajęli się informowaniem opinii publicznej o sytuacji, ja natomiast na tyle ile mogę, z jednym głosem w zarządzie, staram się abyśmy zarabiali pieniądze na pensje pracowników. Nie mam niestety bezpośredniego wpływu na przyspieszenie wypłaty należnej nam rekompensaty, nie mam także wpływu na decyzje właściciela dot. naszej przyszłości. W obydwu przypadkach muszę czekać, jak każdy Pocztowiec, i mieć nadzieję, że decyzje nie będą za późno.

Wystąpienie Uni Europe do Komisarz Vestager

Na wniosek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność Oliver Roethig, Sekretarz Regionalny Uni Europe wystąpił do Komisarz Vestager z ponagleniem dotyczącym oczekującej decyzji w sprawie rekompensaty za finansowanie kosztu netto powszechnego obowiązku pocztowego w Poczcie Polskiej SA.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2024 Rok

Pismo do Ministra Aktywów Państwowych

Poniżej publikujemy pismo Rady Krajowego Sekretariatu Łączności do Borysa Budki Ministra Aktywów Państwowych.