INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY KRAJOWEGO SEKRETARIATU ŁĄCZNOŚCI

12 lutego 2024 roku doszło do spotkania Pana Jacka Bartmińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z przedstawicielami Krajowej Rady Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. Radę Sekretariatu Łączności reprezentowali przewodniczący Wiesław Królikowski oraz wiceprzewodniczący: Marcin Gallo i Bogumił Nowicki.


Strony spotkania przedstawiły swoją ocenę aktualnej sytuacji. Pan Minister skrytykował dotychczasowy sposób zarządzania Pocztą Polską, jego zdaniem podstawowy błąd stanowiło upolitycznienie zarządów Firmy, co owocowało brakiem profesjonalizmu w zarządzaniu.
Zostaliśmy zapewnieni o zadbaniu przez właściciela o bieżące bezpieczeństwo finansowe Poczty Polskiej. Jest wdrażana pilna korekta prawa pocztowego, o którą postulowaliśmy w poprzedniej kadencji parlamentarnej. Nie są planowane działania, pojawiające się w dezinformacjach medialnych, mające doprowadzić do podziału czy nawet upadłości PP.
Minister poinformował, że obecnie ze swojego zakresu nadzoru poświęca najwięcej uwagi Poczcie Polskiej, którą postrzega jako srebro narodowe. Wykazał dobrą znajomość zarówno kwestii strategicznych, jak i istotnych szczegółów takich jak nieuzasadnione potrzebami przerosty zatrudnienia w jednostkach centralnych oraz demotywujące spłaszczenie wynagrodzeń na podstawowych szczeblach. Poinformowaliśmy o obecnym stanie ustawowego sporu zbiorowego z pracodawcą.
Dla właściciela istotna jest dobra współpraca z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, powinno to ułatwić wyjście z kryzysu w jakim niewątpliwie znalazła się Poczta Polska.

Przewodniczący RKSŁ
NSZZ Solidarność

Wiesław Królikowski