Odpowiedź Komisji Europejskiej na wniosek Uni Global UNION Europa

Na wniosek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność Oliver Roethig, Sekretarz Regionalny Uni Europe wystąpił do Komisarz Vestager z ponagleniem dotyczącym oczekującej decyzji w sprawie rekompensaty za finansowanie kosztu netto powszechnego obowiązku pocztowego w Poczcie Polskiej SA.
Poniżej publikujemy odpowiedź.

Pan Oliver Roethig
Sekretarz Regionalny
Uni Global UNION Europa

Szanowny Panie Roethig,
Dziękujemy za pismo z dnia 5 stycznia 2024 r. dotyczące toczącego się przed Komisją Europejską postępowania w sprawie pomocy publicznej SA.105121 (2022/N) – Polska – Rekompensaty dla Poczty Polskiej z tytułu kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2021-2025.
Służby Komisji doskonale zdają sobie sprawę z wagi sprawy dla Poczty Polskiej, traktują ją priorytetowo, zwłaszcza w świetle pilnej potrzeby przyznania Poczcie Polskiej przynajmniej tymczasowych częściowych płatności za powszechną usługę pocztową za lata 2021 i 2022.
Zgłoszony wniosek dotyczy jednak znacznej kwoty pomocy państwa (około 700 mln EUR), co wymaga szczególnej czujności ze strony Komisji przy jej ocenie.
Zapewniamy, że służby Komisji są w stałym kontakcie z władzami polskimi w celu znalezienia zadowalających rozwiązań zgodnych z unijnymi zasadami pomocy państwa, co powinno ułatwić jak najszybsze przyjęcie decyzji przez Komisję.

Z poważaniem

Małgorzata Vestager
Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej