ORLEN BIZNESTANK – KARTA RABATOWA

Przypominamy!

Karty rabatowe BIZNESTANK (Karty Orlen) wydawane są pracownikom Poczty na zasadach współpracy ustalonych pomiędzy naszą Spółką, a PKN Orlen S.A. w ramach „Programu Karta Rabatowa BIZNESTANK dla Pracowników Poczty”. Uprawniają pracowników do otrzymania rabatu cenowego na stacjach paliw Orlen i Bliska na wszystkie oferowane rodzaje paliw.

Wysokość rabatu wynosi:
Stacje Orlen – taniej o 10 groszy na litrze
Stacje Bliska – taniej o 5 groszy na litrze

Każdemu pracownikowi Poczty przysługuje tylko jedna karta rabatowa BIZNESTANK.

Opłata za kartę wynosi 1 zł i jest jednorazowo potrącona z wynagrodzenia pracownika.

Czas trwania Programu jest nieokreślony – można do niego przystąpić w każdej chwili.

Aktywacja karty BIZNESTANK

Każdy pracownik, który przystąpi do Programu, otrzyma elektroniczną kartę rabatową, przy pomocy której na danej stacji paliw Orlen lub Bliska będzie mógł zatankować z rabatem maksymalnie 300 litrów paliwa miesięcznie.

Aktywacja karty dokonywana jest indywidualnie podczas pierwszego tankowania paliwa – przy kasie, przed płatnością, należy podać jedynie nr rejestracyjny naszego pojazdu.

W przypadku zmiany pojazdu wystarczy poprosić pracownika stacji o aktualizację nr rejestracyjnego przypisanego do karty – o zmianę nr rejestracyjnego nie wnioskujemy do COF .

Do pobrania:
Regulamin Programu Karta Rabatowa dla Pracowników Poczty Polskiej SA
Orlen BIZNESTANK – formularz zamówienia karty rabatowej
Zasady udziału w programie „Karta Rabatowa BiznesTank”

W celu przystąpienia do Programu Rabatowego należy:

wypełnić formularz PROGRAM „KARTA RABATOWA” i wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zgodą na potrącenie jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 1 zł, wysłać na adres:

Poczta Polska SA

Dział Obsługi Ubezpieczeń

ul. Karola Miarki 4

41-902 Bytom

z dopiskiem „Karta Orlen”

Jeżeli ktoś z członków naszego Związku ma problem z wypełnieniem formularza, proszę o przesłanie listownie lub mailowo na adres naszej organizacji związkowej swoich danych zawierających:

  • Imię i nazwisko
  • Numer kadrowy pracownika
  • PESEL
  • Miejsce pracy (UP lub komórka organizacyjna)