Władze

PREZYDIUM
Sławomir Steltmann – Przewodniczący
Marcin Nowik – Wiceprzewodniczący
Zbigniew Popowicz – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Trela – Sekretarz-Skarbnik
Ewa Kucharska – Członek Prezydium

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMISJI PODZAKŁADOWEJ
Piotr Adamajtis
Paweł Hładki
Przemysław Mokrzycki
Barbara Sobótkiewicz
Katarzyna Steltmann
Katarzyna Walko

KOMISJA REWIZYJNA
Renata Misztak – Przewodnicząca
Estera Kaczorowska – Wiceprzewodnicząca
Julita Karkusz – Członek
Angelika Urbaniak – Członek