Informacja z Prezydium KM

Koleżanki i Koledzy,
Dzisiejsze Prezydium Komisji Międzyzakładowej w związku z pogłębiającym się kryzysem w PP postanowiło o wystąpieniu do Premiera Donalda Tuska w sprawie zgody Komisji Europejskiej na wypłatę w roku 2023 Poczcie Polskiej dotacji celowej z budżetu państwa, pokrywającej stratę z tytułu świadczenia usługi powszechnej.

Prezes UKE nie chce łamać prawa i uzależnia swoją decyzję od zgody KE. Prezydium jest zdania, że niezbędne są w tej kwestii działania polityczne na szczeblu europejskim, a faktycznym, ostatecznym decydentem jest polski Rząd.

Ponadto sprawie sporu zbiorowego i sytuacji w PP Prezydium zawnioskowało do Sekretariatu Łączności, o doprowadzenie do spotkania z nowymi władzami Ministerstwa Aktywów Państwowych, oraz o wystąpienie UNI Global UNION, międzynarodowej federacji związków zawodowych, o wsparcie sprawy Poczty Polskiej na forum Komisji Europejskiej.
Jutro dalszy ciąg informacji.