Pliki do pobrania

Deklaracja członkowska – do pobrania tutaj

Statut NSZZ Solidarność – do pobrania tutaj

Zasiłki statutowe:

  • z tytułu urodzenia dziecka – do pobrania tutaj
  • z tytułu zgonu członka rodziny – do pobrania tutaj
  • z tytułu odejścia na emeryturę – do pobrania tutaj

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

  • Regulamin ZFŚS – do pobrania tutaj
  • zasady przyznawania świadczeń w 2022 roku – do pobrania tutaj
  • wniosek o przyznanie zapomogi – do pobrania tutaj
  • wniosek o przyznanie dofinansowania – do pobrania tutaj
  • wniosek o przyznanie pożyczki z ZFM – do pobrania tutaj
  • Tabela dofinansowania – do pobrania tutaj

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy – do pobrania tutaj

Regulamin premiowania – do pobrania tutaj

Regulamin pracy – do pobrania tutaj