Zmiany w Zarządzie Poczty Polskiej

15 lutego 2024 r. decyzją Rady Nadzorczej Poczty Polskiej odwołano z pełnionych funkcji prezesa Krzysztofa Falkowskiego oraz wiceprezesa Wiesława Włodka. Ponadto rezygnację złożył wiceprezes Maciej Biernat. Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała członka RN Sebastiana Mikosza do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Poczty Polskiej.
Sytuacja Poczty Polskiej wymaga odważnych i przemyślanych działań. Priorytetem dla nowego prezesa będzie ustabilizowanie kondycji finansowej i stworzenie nowych ram dla dalszego funkcjonowania firmy z 465-letnią tradycją. Pan Sebastian Mikosz posiada bogate doświadczenie menadżerskie oraz udokumentowane osiągnięcia w skutecznym zarządzaniu dużymi podmiotami rynkowymi. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu państwa polskiego, które rozumie rolę i znacznie narodowego operatora pocztowego, a także Pocztowców oraz przemyślanym decyzjom zarządczym sytuacja Poczty Polskiej ulegnie poprawie. – podkreślił Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
Źródło: intranet.poczta-polska.pl