Dołącz do Nas

DOŁĄCZ DO SOLIDARNOŚCI

Jesteś sam gdy masz problemy w pracy?
Za mało zarabiasz?
Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie?
W Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż w tabeli płac?
Pracujesz w warunkach szkodliwych dla zdrowia?
Nie wiesz na jakich zasadach korzystać z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych?
Znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej?


Dołącz do pracowników zrzeszonych w Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp.
Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.
Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.
NSZZ „Solidarność” jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.

Dlaczego warto się organizować?
Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe:
– rzadziej naruszane są prawa pracowników;
– rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
– pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia.

Dlaczego warto należeć do Związku?
5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:
1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

Wiele zależy od Ciebie.

NSZZ „Solidarność” jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

Jak przystąpić do NSZZ ”Solidarność”?
Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją do biura Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jeśli masz pytania zadzwoń: 95 721 02 26; 502016077; 506121176


Można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji, że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracownicy mogą prowadzić skuteczne negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń.
Im więcej pracowników należy do związku, tym większą stanowią siłę wobec pracodawcy, z którym będą prowadzić rozmowy!
Im więcej zorganizuje się Nas w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.
NSZZ „Solidarność” nigdy nie zapomina, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. Dlatego z nimi rozmawiamy, przekonujemy, pytamy o zdanie – jesteśmy z nimi, a nie tylko obok nich.

Deklaracja członkowska do pobrania – tutaj