Daily Archives: 14 lutego 2024

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY KRAJOWEGO SEKRETARIATU ŁĄCZNOŚCI

12 lutego 2024 roku doszło do spotkania Pana Jacka Bartmińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z przedstawicielami Krajowej Rady Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. Radę Sekretariatu Łączności reprezentowali przewodniczący Wiesław Królikowski oraz wiceprzewodniczący: Marcin Gallo i Bogumił Nowicki.