ORLEN BIZNESTANK – KARTA RABATOWA

Zniżki dla członków Związku na stacjach Orlen i Bliska przy zakupie paliw i artykułów w Stop Cafe. Czytaj dalej »

Obniżyliśmy wiek emerytalny. Teraz czas na „Emerytury za staż”

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych. Czytaj dalej »

Historia naszej organizacji związkowej

Spisana na podstawie notatek prowadzonych przez Kolegę Maksymiliana Bastę. Czytaj dalej »

Marsz Godności

NSZZ Solidarność żąda 3 x P: 1. Powstrzymania wzrostu cen energii 2. Podniesienia wynagrodzeń w sferze finansów publicznych 3. Przyjęcia ustawy dot. emerytur stażowych Czytaj dalej »

 

Decyzja Prezydium KM

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w dniu dzisiejszym przyjęło decyzję w sprawie wprowadzonych oszczędności kosztowych oraz etatyzacji w Poczcie Polskiej.
Decyzję publikujemy poniżej.

Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Łączności

Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność przyjęła w dniu 19 stycznia br. stanowisko w sprawie relacji między spółkami skarbu państwa, Orlenem i Pocztą Polską.
Adresatem stanowiska jest Wicepremier Jacek Sasin.

Zmiana stawki za kilometr

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy jest efektem wspólnych działań Solidarności Pocztowej i Leśników.
 

Boże Narodzenie i Nowy 2023 Rok

ARKUSZ AAOD BĘDZIE POPRAWIONY

Po ponad miesięcznym oczekiwaniu, w dniu dzisiejszym (30 listopada 2022 r.) otrzymaliśmy odpowiedź od pracodawcy na nasze wystąpienie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie badania obciążenia pracą za pomocą narzędzia AAOD.

Wystąpienie do Zarządu Poczty Polskiej SA w sprawie AAOD

Publikujemy treść wystąpienia adresowanego do Zarządu Poczty Polskiej SA dotyczącego badania obciążenia pracą listonoszy AAOD.

Wyższe wynagrodzenia dla Pocztowców i nagroda świąteczna

W dn. 28 września br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się zawarciem Porozumienia, które dotyczy zarówno wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, jak też dodatkowego wynagrodzenia przedświątecznego.

Wspieramy strajkujące Kobiety

1 sierpnia rozpoczął się protest w firmie W&W Polska w Lubsku. Od 23 sierpnia trwa tam strajk. Solidarność mamy nie tylko w nazwie ale również w działaniu, dlatego dzisiaj udaliśmy się do strajkujących Kobiet, by udzielić poparcia dla ich słusznych żądań. Firma zatrudnia około 130 pracowników, w strajku czynnie uczestniczy blisko 100 Kobiet.

Uroczystości rocznicowe w Gdańsku

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej spotkało się w Gdańsku, by uczcić 42 rocznicę Sierpnia 1980 i powstania NSZZ Solidarność, 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz by oddać hołd obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku.