Monthly Archives: Sierpień 2019

Spotkanie reprezentatywnych organizacji związkowych

7 sierpnia br. w Warszawie odbyło się wspólne spotkanie zespołów negocjacyjnych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej i Związku Zawodowego Pracowników Poczty . Strony określiły swoje żądania i przedstawiły pole negocjacyjne dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej. Obie reprezentatywne organizacje związkowe podtrzymały wolę wspólnego prowadzenia mediacji z Pracodawcą.