POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU GORZOWSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Polityka klimatyczna, posiedzenie Komisji Krajowej, sytuacja w zakładach pracy, udział w manifestacjach to tylko niektóre tematy poruszane podczas kolejnego posiedzenia Zarządu Regionu Gorzowskiej Solidarności.

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia i sprawach proceduralnych, przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Rusakiewicz zdał szeroką informację z Konwentu Przewodniczących, posiedzenia Komisji Krajowej, która odbyła się w dniach 12-13 marca w Spale. Najważniejsze decyzje jakie zapadły podczas posiedzenia to: zorganizowanie 10 maja w Warszawie manifestacji i przeprowadzenie referendum przeciwko „zielonemu ładowi”.
Obie akcje zostaną poprzedzone szeroko zakrojoną akcją informacyjną między innymi poprzez coraz bardziej popularny portal TYSOL. Następnie podsumowano udział przedstawicieli naszego regionu w manifestacji w Zielonej Górze 2 lutego 2024 r. i w Warszawie 6 marca 2024 r. Uczestnicy manifestacji zrelacjonowali protest przed Radiem Zachód w Zielonej Górze, gdzie doszło do zwolnienia dziennikarzy – członków władz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz wspólny protest Rolników i „Solidarności” w Warszawie, który zakończył się prowokacją Policji i zamieszkami. Podczas posiedzenia przedstawiona została prezentacja ”Zielony Ład – kosztowny eksperyment” autorstwa Krzysztofa Gonerskiego – przewodniczącego Komisji Podzakładowej Enea Operator w Gorzowie, która również była zaprezentowana podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. O dramatycznej sytuacji w Poczcie Polskiej mówił przewodniczący Komisji Podzakładowej Sławomir Steltmann. W naszym województwie ma dojść do redukcji ponad 150 etatów pomimo, że cały czas występują braki kadrowe. Nasi przedstawiciele w Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Rynku Pracy zapoznali z zagadnieniami, którymi zajmowali się podczas ostatniego posiedzenia. Przewodniczący Rusakiewicz przedstawił członków Zarządu Regionu, którzy zdecydowali się na udział w wyborach samorządowych, zaapelował o udział w wyborach i wsparcie naszych kandydatów.