List do p.o. Prezesa Zarządu Poczty Polskiej SA

Po publikacjach medialnych dotyczących przyjęcia przez Zarząd Poczty Polskiej uchwały zmieniającej emisje znaczków i kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty.

Zmiany dotyczą kolejności wprowadzenia znaczków do obiegu. W wyniku tych zmian, z nieznanych powodów, 1 marca br. nie wejdzie do obiegu emisja „Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Bogumił Nowicki przesłał list do p.o. Prezesa Zarządu PP SA Sebastiana Mikosza.