Wystąpienie o rozpoczęcie rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w dniu 9 sierpnia 2023 r. wystąpiło do Zarządu Poczty Polskiej SA o rozpoczęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracownikom objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.


Prezydium KM zwróciło się również do Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność o pilne zorganizowania spotkania z Właścicielem PP SA Jackiem Sasinem Ministrem Aktywów Państwowych.