Pisma w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Poniżej publikujemy pisma Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność w sprawie przygotowanej przez Radę Ministrów projektu ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji”.