Pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu w kadencji 2023-2028

Od wspólnego zdjęcia rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. Po przyjęciu porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji. Zarząd Regionu podjął decyzję, że Prezydium będzie liczyć 5 osób.

Przewodniczący Zarządu Regionu-Waldemar Rusakiewicz przedstawił propozycję składu Prezydium:

 Zastępca przewodniczącego-skarbnik – Sławomir Steltmann
Sekretarz – Włodzimierz Sapór
Członek prezydium – Roman Grochowski
Członek Prezydium – Robert Michna

Po głosowaniu wszyscy kandydaci uzyskali aprobatę członków zarządu regionu.

Następnie podjęto uchwały:o upoważnieniu do podejmowania czynności prawnych, wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Regionu, desygnowaniu do prac w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, oraz scedowaniu części uprawnień Zarządu Regionu na Prezydium Zarządu Regionu. Ponadto przewodniczący zdał relację z posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, z przygotowań do obchodów 43.rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, szkoleń związkowych. Na wniosek Komisji Zakładowej przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Zarząd Regionu przyjął stanowisko w sprawie wynagrodzeń w sferze budżetowej i oświaty. Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów-Jerzy Morawiec, omówił spotkanie z przedstawicielami niemieckiego związku zawodowego „Verdi”, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca w Witnicy. Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Zarządu regionu mówił o rozwoju związku w naszym regionie, oraz poinformował o powstaniu nowej organizacji przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.