Wybraliśmy nowe władze na kadencję 2023-2028

Regionalna Komisja Wyborcza, powołana przez Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność, potwierdziła ważność przeprowadzonych wyborów w Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wielkopolskim i zatwierdziła ich wynik.

Zakładowe Zebranie Delegatów, które odbyło się 11 marca br. dokonało wyboru władz Związku na kadencję 2023-2028. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 29 delegatów z 18 okręgów wyborczych. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano:

PREZYDIUM
Sławomir Steltmann – Przewodniczący
Marcin Nowik – Wiceprzewodniczący
Zbigniew Popowicz – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Trela – Sekretarz-Skarbnik
Ewa Kucharska – Członek Prezydium

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMISJI PODZAKŁADOWEJ
Piotr Adamajtis
Paweł Hładki
Przemysław Mokrzycki
Barbara Sobótkiewicz
Katarzyna Steltmann
Katarzyna Walko

KOMISJA REWIZYJNA
Renata Misztak – Przewodnicząca
Estera Kaczorowska – Wiceprzewodnicząca
Julita Karkusz – Członek
Angelika Urbaniak – Członek

Wśród zaproszonych gości byli Przewodniczący Zarządu regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz oraz Dyrektor Regionu Sieci w Gorzowie Wielkopolskim Michał Kuściński.