Wystąpienie do Zarządu Poczty Polskiej SA w sprawie AAOD

Publikujemy treść wystąpienia adresowanego do Zarządu Poczty Polskiej SA dotyczącego badania obciążenia pracą listonoszy AAOD.