Spotkanie z Zarządem PP SA w sprawie zadaniowego czasu pracy listonoszy

17 sierpnia br. odbyło się kilkugodzinne spotkanie Pocztowej Solidarności z Prezesem Poczty Polskiej SA Tomaszem Zdzikotem w sprawie zadaniowego czasu pracy listonoszy. W spotkaniu uczestniczyli również wiceprezesi Andrzej Bodziony oraz Mateusz Wodejko.

Ustalono, że pracodawca do końca bieżącego roku wycofa się ze stosowania arkusza AACPSD, a podstawowym zadaniem listonosza będzie właściwie zwymiarowany, poprzez badanie obciążenia pracą, rejon doręczeń. Badanie obciążenia pracą przeprowadzone zostanie w październiku br., a jego wyniki zostaną omówione i przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd PP SA w grudniu br.