Obniżyliśmy wiek emerytalny. Teraz czas na „Emerytury za staż”

Od dzisiaj formalnie rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Emerytura za staż”. Zgodnie z postanowieniem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dniem 30 czerwca br., która przyjęła wniosek o utworzeniu „Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw” – można formalnie rozpocząć akcję zbiórki podpisów po naszym projektem.

Wszelkie informacje dot. projektu ustawy, jego uzasadnienia oraz formularze do zbierania podpisów dostępne są na stronie www.emeryturystazowe.tysol.pl
 
Lista do składania podpisów – Wykaz obywateli – Pobierz tutaj
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – procedura – Pobierz tutaj
Ustawa o Emeryturach Stażowych – Pobierz tutaj
 
Wypełnione listy do składania podpisów należy przesłać na adres naszego Związku
 
Organizacja Podzakładowa NSZZ Solidarność
Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 4
66-400 Gorzów Wielkopolski