ORLEN BIZNESTANK – KARTA RABATOWA

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której, członkowie Związku, mogą za tzw. symboliczną złotówkę wyrobić na wybranych Stacjach Orlen Kartę Rabatową. Dzięki niej uzyskają rabat na wszystkich Stacjach Orlen i Bliska przy zakupie paliw i artykułów w Stop Cafe.

Poniżej procedura i warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc skorzystać z rabatów:

  • Każdy członek Związku chcący otrzymać kartę rabatową musi najpierw wyrobić elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy zwrócić się do naszej organizacji związkowej i wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji. Zdecydowana większość członków naszej organizacji związkowej już takie legitymacje posiada.
  • Osoby, które wyrażą chęć posiadania karty rabatowej ORLEN, muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji paliw, aby odebrać kartę rabatową.
  • Szczegółowy wykaz stacji dedykowanych do wydawania kart rabatowych – tutaj.