Ania – społecznik o wielkim sercu, który teraz potrzebuje naszej pomocy

Nasza koleżanka Ania pracuje w Poczcie Polskiej od prawie 40 lat. Jest nie tylko sumiennym pracownikiem ale także osobą, która zawsze stawia na piedestale dobro innych. Działa społecznie na wielu polach – jako członek związku zawodowego, przewodnicząca regionu w Komitecie Sportu i Turystyki oraz życzliwa koleżanka, na którą zawsze można liczyć w trudnych momentach życia. Teraz – po nagłej amputacji kończyny dolnej, wynikającej z długotrwałej choroby – to ona nas potrzebuje. Chce szybko wrócić do sprawności i znów działać na rzecz innych.

Anna Żarkowska-Jędrzejczak od lat zmaga się z cukrzycą. W zeszłym miesiącu lekarze stwierdzili u niej nieodwracalne niedokrwienie prawej nogi. Szybko postępująca choroba doprowadziła do konieczności podjęcia decyzji o amputacji nogi.
Dla Ani i dla jej bliskich amputacja pociąga za sobą szereg konsekwencji – kosztowne wizyty u specjalistów, długotrwałą rehabilitację, konieczność dostosowania infrastruktury mieszkalnej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu łóżka rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, urządzenia do przemieszczania wózka inwalidzkiego po schodach (schodołaz). Każda z tych zmian pociąga za sobą szereg wysokich kosztów, które zdecydowanie przerastają możliwości finansowe naszej koleżanki.

Nasza koleżanka potrzebuje pieniędzy szczególnie na wózek inwalidzki i schodołaz, bez których będzie uwięziona w łóżku i domu. Dla osoby, której sensem życia do niedawna było działanie i pomaganie innym, to scenariusz, który nie może się wydarzyć.
Wszystkich, którzy znają Anię osobiście, może tylko o niej słyszeli, a może czytają o niej po raz pierwszy, ale mają wielkie serca i chcą pomóc osobie, która bardzo wiele zrobiła dla innych, prosimy o wpłaty na specjalne subkonto założone przez Fundację „Pocztowy Dar”:
09 1320 1104 3014 4239 2000 0006 (Bank Pocztowy S.A.), z dopiskiem: Dla Anny Żarkowskej -Jędrzejczak.
Tak jak przy każdej zbiórce, liczy się każda złotówka. Jeśli solidarnie, nawet niewiele wpłaci wiele osób, mamy szansę zebrać środki na zakup wózka inwalidzkiego i schodołazu.
W przypadku pomocy dla Ani, każda wpłacona złotówka to także symbolicznym gest, poprzez który zakomunikujemy wszystkim społecznikom, że ich praca ma sens a pomaganie innym nie idzie na marne. Dzięki zaangażowaniu, determinacji, empatii i trosce o innych, takich osób jak oni, wiele trudnych spraw zostaje rozwiązanych. Bez ich wsparcia nic by się nie wydarzyło. Pomyślmy o nich i pomóżmy powrócić Ani do dawnego życia, na tyle na ile tylko jest to możliwe.