Jest decyzja o zawieszeniu badań AAOD, AAPP, AAOW

Cieszymy się, że nasze argumenty zostały przyjęte i Pracodawca odstąpił od badania obciążenia pracą w maju br.

Informacja z intranetu
Wprowadzane w ostatnich dniach wzmożone luzowanie obostrzeń pandemicznych istotnie wpływa na funkcjonowanie gospodarki oraz zachowania społeczne, a w szczególności zakupowe. Mając na względzie zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania placówek przy zwiększonym ruchu Klientów, a jednocześnie uwzględniając prowadzoną akcję szczepień i prawo do dni wolnych pracowników, w odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez kadrę kierowniczą UP i WER, Dyrektorzy Zarządzający PS i POL podjęli wspólnie decyzję o zawieszeniu od 18 maja br. prowadzonych badań AAOD, AAPP, AAOW.Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci Poczty Polskiej oraz odpowiedzialność społeczna za bezpieczeństwo zdrowotne Pracowników w ramach Powszechnego Programu Szczepień są w obecnej sytuacji priorytetem. Zastosowane rozwiązanie ma wspierać zarówno zdrowie społeczne, jak i niezakłócone funkcjonowanie Spółki i realizację planu przychodów, przy zmieniających się okolicznościach społeczno-gospodarczych.Przeprowadzenie badań jeszcze w tym roku jest konieczne z uwagi na obserwowane zmiany liczby i struktury przesyłek. Pełne, miesięczne badania AAOD, AAPP, AAOW odbędą się w październiku. Analiza wyników dotychczas przeprowadzonych pomiarów posłuży do przygotowania październikowych badań, dotyczy to szczególnie parametrów AAOW, które zostały zastosowane w maju br. po raz pierwszy.