Warto rozmawiać!!

Koleżanki i Koledzy,
przed tygodniem wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy z Pracodawcą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Po zarejestrowaniu dokumentu przez Państwową Inspekcję Pracy, pracownicy PP będą mogli się nadal cieszyć nagrodami jubileuszowymi, a zasłużeni pracownicy układowymi odprawami emerytalnymi. Na uznanie zasługuje tempo przeprowadzonych rozmów. Ustalenie zostało przyjęte na lata 2021 i 2022.


Zdajemy sobie sprawę, że niepokoje budzą pytanie, co dalej, ale pamiętajmy, że powyższe uprawnienia wygasały z końcem tego miesiąca. Zapis z protokołu gwarantuje nam podjęcie rozmów w pierwszym kwartale 2022 roku. Niewątpliwie rozmowy mogły być prostsze dla obydwóch stron, gdyby zostały rozpoczęte i zakończone w poprzedniej kadencji Zarządu PP SA. Niestety ówczesny Prezes Zarządu i przedstawicielka pracowników w Zarządzie skutecznie unikali podjęcia rozmów. Obecna, ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce, spowodowała wzrost ostrożności pracodawcy w podejmowaniu długoterminowych zobowiązań, bo epidemia zaszkodziła także naszym listowym interesom.
Z różnych przyczyn, ani dzisiejszy zarząd PP SA, ani my, nie jesteśmy zadowoleni z obecnego kompromisu. Było to jednak podejście pragmatyczne, pracodawca zapobiegł wybuchowi niepokojów społecznych przed Świętami, my chcieliśmy zdecydowanie dłuższego okresu trwania ustalenia, natomiast zdaliśmy sobie sprawę z krytycznej sytuacji osób nabywających uprawnień po Nowym Roku.
Warto zauważyć, że sygnatariuszami układu po stronie pracodawcy byli, Prezes Zarządu Pan Tomasz Zdzikot i przedstawiciel pracowników, Wiceprezes Andrzej Bodziony.
Bez względu na odczucia negocjujących, ten protokół dodatkowy, to sukces tysięcy pracowników Poczty Polskiej.

Kraków, 7 grudnia 2020r. Bogumił Nowicki