Poczta Polska otrzymała wsparcie z Tarczy 4.0

Koleżanki i Koledzy,
po raz kolejny okazało się, że Solidarność miała rację nie godząc się na obniżkę wynagrodzeń. Pomimo braku naszej zgody Poczta Polska i tak otrzymała środki z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Posiadamy informacje, że wczoraj na konta PP wpłynęła pierwsza kwota z trzech transz z Tarczy 4.0 Covid 19.

Pieniądze te pozwolą naszej firmie przetrwać bezboleśnie kryzys do końca bieżącego roku. Zarząd Poczty Polskiej SA otrzymał również zapewnienie zwrotu, w możliwie szybkim terminie, kosztów poniesionych w czasie przygotowań do wyborów korespondencyjnych.