Drugi dzień protestu

Kolejny dzień protestu za nami. Dostaliśmy dzisiaj wiele sygnałów poparcia dla naszych działań i decyzji o nie przyjęciu propozycji pracodawcy. Odwiedzili nas dzisiaj pracownicy Poczty Polskiej z Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdan Kubiak, sekretarz Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność Grzegorz Iwanicki, dziennikarze.


Budujące dla nas są napływające z Polski słowa poparcia i gotowości do wsparcia naszych dalszych akcji niezbędnych do osiągnięcia porozumienia.
Zachęcamy wszystkich pracowników do nadsyłania zdjęć i listów poparcia na adres email: steltmann@solidarnosc.net
Poniżej zdjęcie pracowników COF i PIT z Brdgoszczy.