Daily Archives: 17 listopada 2021

Jak rozwijać Pocztę Polską? Rozmowa z wiceministrem aktywów państwowych

– Pocztowe usługi powszechne zaliczają się do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, które muszą być zapewnione, niezależnie od tego czy dana placówka działa w dużej aglomeracji, małym miasteczku, czy na wsi. Od tego nie odejdziemy. Również dlatego, że dla ogromnej liczby obywateli, w szczególności dla mieszkańców wsi, Poczta Polska stanowi główny, a często jedyny, wyraz emanacji państwa w ich lokalnym środowisku. Poczta Polska jest także jedynym „oknem na Świat”, które umożliwia komunikację z bliskimi czy pozwala zarządzać sprawami urzędowymi – mówi wiceminister aktywów państwowych, Andrzej Śliwka.