Daily Archives: 22 stycznia 2021

Warto należeć do Solidarności

Szanowni Pracownicy, Koleżanki i Koledzy.

W Poczcie Polskiej działa około 90 organizacji związkowych, z których dwie najliczniejsze, reprezentatywne zrzeszają  ok. 30% pracowników. Większa liczba zrzeszonych Pracowników to mocniejsza i twardsza pozycja Związku w negocjacjach z Pracodawcą.  To także ogrom doświadczeń, mądrości i różnych ocen zbieranych od członków związku, pracowników Poczty Polskiej. Mniejsze związki zawodowe mają możliwość działania – ale mogą jedynie patrzeć na ręce pracodawcy.