Monthly Archives: Listopad 2020

ZUZP przedłużony o kolejne dwa lata

Koleżanki i Koledzy,

zakończyły się negocjacje w sprawie przedłużenia wygasających w tym roku zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Podpisy pod dokumentem złożyły już reprezentatywne organizacje związkowe,  trwa proces zbierania podpisów pozostałych sygnatariuszy ZUZP. Uzgodnienia dotyczą przedłużenia obowiązywania wygasających zapisów do końca 2022 roku i zobowiązują strony do rozpoczęcia rokowań w 2022 dotyczących dalszego ich przedłużenia.

Europejska płaca minimalna. Piotr Duda: UE sama na to nie wpadła.

Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej to rezultat i sukces inicjatywy i starań NSZZ „Solidarność”. O wyrównywaniu dysproporcji na unijnym rynku pracy mówi przewodniczący Związku Piotr Duda w rozmowie z Teresą Wójcik.