Monthly Archives: Sierpień 2020

Nie było i nie będzie naszej zgody na sięganie do kieszeni Pracowników

Nieodparta chęć osłabienia wiarygodności i zaufania pracowników do NSZZ Solidarność, jedynego związku zawodowego  zdolnego do zorganizowania skutecznego protestu w Poczcie Polskiej, doprowadziła do opublikowania zmanipulowanej informacji na temat wstrzymania wypłaty premii za miesiąc sierpień 2020 r.