Bez przełomu. Nie wyznaczono nawet kolejnego terminu spotkania

27 maja 2024 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaproszeni na nie zostali, obok przedstawicieli Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej oraz pozostałych organizacji związkowych działających w naszej firmie, Zarząd Poczty Polskiej SA oraz Minister Aktywów Państwowych – odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym sektora usług pocztowych.


W zaproszeniu pani minister podkreśliła, że znajdująca się w kryzysie finansowym Poczta Polska SA stoi na progu głębokiej transformacji. A zatem Spółka potrzebuje głębokiej, kompleksowej przebudowy. Co zrozumiałe, bliskość i nieuchronność zmian w sposobie funkcjonowania Poczty Polskiej SA budzi wśród pocztowców uzasadniony niepokój. Zdaniem pani minister, dobro pracowników stojącej u progu przemian Poczty, jest i będzie szczególnie ważne. „Jestem także głęboko przekonana – napisała – że dla powodzenia całego przedsięwzięcia reorganizacyjnego dotychczasowego modelu funkcjonowania Poczty Polskiej kluczowe znaczenie będzie miała partnerska współpraca ze związkami zawodowymi.” Tyle deklaracje. W tym kontekście obawy budzi fakt, że nie wyznaczono kolejnego terminu spotkania.
O czy zatem rozmawiano i co ustalono.
Znamienny jest skład personalny reprezentujący Zarząd Poczty Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Sebastian Mikosz – prezes Poczty Polskiej, Marta Gaworska – dyrektor CKS, Sławomir Żurawski – dyrektor zarządzający ds. Logistyki i Sieci, mecenas Michał Frankiewicz – pełnomocnik dyrektora CKS oraz Dariusz Prosiecki – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki.
Przedstawicielem NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej był Marcin Gallo i to jego poprosiliśmy o krótkie omówienie spotkania. Strona związkowa dowiedziała się na nim, że między 15 a 30 czerwca Zarząd przedstawi budżet Spółki na 2024 rok, który zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia. Prezes Mikosz jednoznacznie stwierdził, że w tym roku nie będzie podwyżek dla pracowników. Zadeklarował, że Spółka przystąpi do konkursu na Narodowego Operatora Pocztowego. Prezes zapowiedział też, że nastąpią zmiany w ZUZP. Pracuje już nad nimi specjalnie powołany zespół. Od 1 lipca br. powinna zostać unormowana sytuacja z cennikiem usługi gabarytowej. Na konkrety zatem, trzeba będzie jeszcze poczekać, ale kierunek myślenia Zarządu o sprawach pracowniczych pomału się wyłania i może rodzić wśród pocztowców jedynie obawy.
Podsumowując spotkanie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zauważyła, że uczestników spotkania coś jednak łączy, a są to: 1. Diagnoza. 2. Wizja. 3. Świadomość Poczty. 4. Świadomość zmian. 5. Konieczność dialogu. Dobrze, że spotkanie się odbyło. Skoro jednak nie wyznaczono kolejnego terminu można przyjąć, że ministerstwo ustawia się w roli biernego obserwatora, a spotkanie miało służyć… No właśnie, czemu?