Stanowisko i rozmowy w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej – Komunikat

21 maja 2024 roku reprezentatywne organizacje związkowe (OM NSZZ Solidarność PPP oraz ZZPPP) przesłały do Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów wspólne stanowisko w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej SA, oczekując niezwłocznej reakcji ze strony Rządu RP oraz rozpoczęcia dialogu.

W stanowisku jednoznacznie wyraziliśmy brak naszej zgody na:

1) bezsensowną redukcję zatrudnienia prowadzącą jedynie do dalszego pogorszenia jakości świadczonych usług i utraty klientów instytucjonalnych, biznesowych i indywidualnych, a więc faktyczną likwidację spółki, która nie będzie w stanie przynosić przychodów,

2) transformację rozumianą wyłącznie jako cięcie kosztów, bez pozytywnego programu rozwoju, inwestycji i wzrostu przychodów.

Stanowisko to otrzymali do wiadomości Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Prezes NIK Marian Banaś oraz wszyscy Posłowie i Senatorowie.

27 maja 2024 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z inicjatywy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami pocztowych związków zawodowych będących w sporze zbiorowym z pracodawcą. Na spotkanie zaproszeni zostali również Zarząd Poczty Polskiej oraz Minister Aktywów Państwowych – odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym sektora usług pocztowych.

29 maja 2024 roku również w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie jest zaplanowane posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Tematem obrad będzie debata dotycząca sytuacji w Poczcie Polskiej S.A. ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problemów i wyzwań, przed którymi stoi Poczta Polska S.A. Na to spotkanie zaproszeni zostali reprezentanci Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi ona forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.

 

Przewodniczący Komisji Podzakładowej

Sławomir Steltmann

Wspólne stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych do pobrania – tutaj