Spotkanie MRZZ Viadrina

Wczoraj, 24.04.2024 r. we Frankfurcie n/O. odbyło się spotkanie Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych Viadrina. W spotkaniu uczestniczyli liderzy związkowi z niemiecki związków zawodowych DGB, ver.di, IG Metall oraz szefowie Regionu Gorzowskiego oraz Zielonogórskiego NSZZ Solidarność i OPZZ. W trakcie spotkania wymieniono się informacjami dotyczącymi rynku pracy w regionach przygranicznych zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Rozmawiano również o sytuacji politycznej w obu regionach, w Polsce po wyborach parlamentarnych i samorządowych, w Niemczech przed wyborami. W punkcie dotyczącym zatrudnienia dyskutowano o realizacji, w poszczególnych krajach, wytycznych Unii Europejskiej dotyczących zawierania Układów Zbiorowych Pracy – do 80% pracowników powinno zostać objętych układami. Przewodniczący Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz omówił między innymi jak wygląda obecnie współpraca pomiędzy Rządem a związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność Bogusław Motowidełko poinformował stronę niemiecką o protestach w Polsce związanych z wprowadzeniem Zielonego Ładu oraz o zagrożeniach związanych z jego wprowadzeniem.  Zastępca Przewodniczącego Regionu Gorzowskiego Sławomir Steltmann, w punkcie dotyczącym sytuacji w zakładach pracy i branżach, omówił dramatyczną sytuację w Poczcie Polskiej i planach związanych z redukcją zatrudnienia i ograniczaniu dostępności obywatelom do usług pocztowych. Ustalono, że kolejne takie spotkanie odbędzie się w październiku bieżącego roku.