Wystąpienie Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Poniżej publikujemy wystąpienie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. do Zarządu PP SA w sprawie zmian do Instrukcji II P 9.