Spotkanie z Premierem Jackiem Sasinem

Wczoraj (23 sierpnia br.) przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność spotkali się z Panem Premierem Jackiem Sasinem. Panu Premierowi towarzyszyli Minister Jan J. Kanthak, Prezes Tomasz Zdzikot i Dyrektor Departamentu MAP, Pan Wojciech Krysztofik.

 „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący Bogumił Nowicki, Janusz Szabowski, Andrzej Piekarz, Sławomir Steltmann i Marcin Gallo. Rozmawialiśmy o istotnych dla Poczty tematach, między innymi: o wynagrodzeniach pracowników Poczty Polskiej, funkcji i roli Poczty Polskiej w Państwie, funduszu kompensacyjnym i realnej pomocy Państwa dla PP, zakładowym układzie zbiorowym pracy oraz braku wiążących decyzji w sprawie zarządu PP. 

Wymiernym efektem rozmów jest to, że Pan Premier, jako Właściciel dał zielone światło zarządowi na przedłużenie na kolejne trzy lata obowiązywania zapisów ZUZP, dotyczących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które wygasają z końcem  bieżącego roku. Otrzymaliśmy deklarację przeprowadzenia w Rządzie RP szybkiej procedury dotyczącej podwyższenia stawki za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych, o co od dawna zabiega Zarząd PP i „Solidarność”. Rada Nadzorcza ma 1 września podjąć decyzje w sprawie Zarządu Poczty Polskiej V kadencji.

Następne robocze spotkanie Pan Premier zaproponował nam w połowie września, którego zasadniczym tematem będzie wzrost wynagrodzeń pracowników.