Monthly Archives: Grudzień 2023

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2024 Rok

Pismo do Ministra Aktywów Państwowych

Poniżej publikujemy pismo Rady Krajowego Sekretariatu Łączności do Borysa Budki Ministra Aktywów Państwowych.

Pisma do Komisarza ds. Konkurencji Komisji Europejskiej oraz Dyrektora UNI Europa – Post & Logistics

Poniżej publikujemy pisma Rady Krajowego Sekretariatu Łączności do Didiera Reynders Komisarza ds. Konkurencji Komisji Europejskiej oraz Dimitrisa Theodorakis Dyrektora UNI Europa – Post & Logistics.

Wystąpienie do Premiera Donalda Tuska

Poniżej publikujemy wniosek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wnioskuje o uporządkowanie sytuacji w jakiej znalazła się Poczta Polska.

Informacja z Prezydium KM

Koleżanki i Koledzy,
Dzisiejsze Prezydium Komisji Międzyzakładowej w związku z pogłębiającym się kryzysem w PP postanowiło o wystąpieniu do Premiera Donalda Tuska w sprawie zgody Komisji Europejskiej na wypłatę w roku 2023 Poczcie Polskiej dotacji celowej z budżetu państwa, pokrywającej stratę z tytułu świadczenia usługi powszechnej.

Protokół Rozbieżności

7 grudnia odbyło się spotkanie negocjacyjne Zarządu Poczty Polskiej SA oraz zespołu negocjacyjnego OM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. W trakcie negocjacji nie doszło do podpisania porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracownikom Poczty Polskiej oraz zniesienia blokady zatrudnienia.

Rozplanujmy urlop na 2024 rok – układ dni wolnych!

Zamawiamy i kupujemy już kalendarze na rok 2024. Jak ukształtuje się w przyszłym roku rozkład dni wolnych, oprócz urlopów przysługującym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?

Zaproszenie na obchody wprowadzenia stanu wojennego

Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność i Wojewoda Lubuski zapraszają 13 grudnia 2023 r. na obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.