Daily Archives: 10 listopada 2023

KOMUNIKAT Z PREZYDIUM KM Z DNIA 7 – 8.11.2023 W SPRAWIE TRWAJĄCEGO SPORU ZBIOROWEGO

Dotychczasowe rozmowy toczone pomiędzy reprezentacją NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej z MAP Jackiem Sasinem oraz prezesem Poczty Polskiej S.A. Krzysztofem Falkowskim nie przyniosły żadnego postępu w rozwiązaniu sporu zbiorowego. Prezes K. Falkowski nadal uzależnia realizację postulatów płacowych od zgody Komisji Europejskiej na wypłatę przez Państwo rekompensaty za świadczenie nierentownych usług pocztowych. Rozmowy będą kontynuowane.