Monthly Archives: Październik 2023

Bieżący komunikat

Wczoraj, 11 października 2023 r. w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Poczty Polskiej SA na nasze Stanowisko w sprawie prowadzonych negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń. W odpowiedzi tej, pracodawca nie określił jednoznacznie terminu kolejnego spotkania negocjacyjnego, podczas którego miałoby dojść do podpisania porozumienia płacowego lub protokółu rozbieżności.

Stanowisko Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w dniu 9 października 2023 r. przyjęło stanowisko w sprawie prowadzonych negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracownikom Poczty Polskiej SA. Stanowisko zostało przesłane do Właściciela Spółki Ministra Jacka Sasina oraz do Zarządu Poczty Polskiej SA.