Daily Archives: 28 września 2023

INFORMACJA Z ZEBRANIA PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej spotkało się 27 września 2023 roku w Katowicach z kierownictwem Centrum Kadr i Szkoleń oraz w dalszej części zebrania z Wiceprezesem Andrzejem Bodzionym.