Monthly Archives: Sierpień 2023

Wystąpienie o rozpoczęcie rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w dniu 9 sierpnia 2023 r. wystąpiło do Zarządu Poczty Polskiej SA o rozpoczęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracownikom objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Pisma w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Poniżej publikujemy pisma Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność w sprawie przygotowanej przez Radę Ministrów projektu ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji”.