Monthly Archives: Czerwiec 2023

Pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu w kadencji 2023-2028

Od wspólnego zdjęcia rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. Po przyjęciu porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji. Zarząd Regionu podjął decyzję, że Prezydium będzie liczyć 5 osób.