Daily Archives: 19 maja 2023

Stanowisko Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej 19 maja br. przyjęło stanowisko w sprawie konkursu motywacyjnego dla Regionów Sieci i Regionów Dystrybucji oraz wspierających je komórek regionalnych Centrum Kadr i Szkoleń i Centrum Infrastruktury.