Monthly Archives: Kwiecień 2023

Wystąpienie Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Poniżej publikujemy wystąpienie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. do Zarządu PP SA w sprawie zmian do Instrukcji II P 9.

Wielkanoc 2023

ORLEN BIZNESTANK – KARTA RABATOWA

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której, członkowie Związku, mogą za tzw. symboliczną złotówkę wyrobić na wybranych Stacjach Orlen Kartę Rabatową. Dzięki niej uzyskają rabat na wszystkich Stacjach Orlen i Bliska przy zakupie paliw i artykułów w Stop Cafe.