Category Archives: Aktualności

Pismo do Ministra Aktywów Państwowych

Poniżej publikujemy pismo Rady Krajowego Sekretariatu Łączności do Borysa Budki Ministra Aktywów Państwowych.

Pisma do Komisarza ds. Konkurencji Komisji Europejskiej oraz Dyrektora UNI Europa – Post & Logistics

Poniżej publikujemy pisma Rady Krajowego Sekretariatu Łączności do Didiera Reynders Komisarza ds. Konkurencji Komisji Europejskiej oraz Dimitrisa Theodorakis Dyrektora UNI Europa – Post & Logistics.

Wystąpienie do Premiera Donalda Tuska

Poniżej publikujemy wniosek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wnioskuje o uporządkowanie sytuacji w jakiej znalazła się Poczta Polska.

Informacja z Prezydium KM

Koleżanki i Koledzy,
Dzisiejsze Prezydium Komisji Międzyzakładowej w związku z pogłębiającym się kryzysem w PP postanowiło o wystąpieniu do Premiera Donalda Tuska w sprawie zgody Komisji Europejskiej na wypłatę w roku 2023 Poczcie Polskiej dotacji celowej z budżetu państwa, pokrywającej stratę z tytułu świadczenia usługi powszechnej.

Protokół Rozbieżności

7 grudnia odbyło się spotkanie negocjacyjne Zarządu Poczty Polskiej SA oraz zespołu negocjacyjnego OM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. W trakcie negocjacji nie doszło do podpisania porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracownikom Poczty Polskiej oraz zniesienia blokady zatrudnienia.

Rozplanujmy urlop na 2024 rok – układ dni wolnych!

Zamawiamy i kupujemy już kalendarze na rok 2024. Jak ukształtuje się w przyszłym roku rozkład dni wolnych, oprócz urlopów przysługującym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?

Zaproszenie na obchody wprowadzenia stanu wojennego

Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność i Wojewoda Lubuski zapraszają 13 grudnia 2023 r. na obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Obradowała Komisja Podzakładowa

29 listopada odbyło się zebranie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsza część spotkania miała charakter roboczy, przyjęto szereg uchwał niezbędnych do funkcjonowania Związku, ustalono wysokość świadczeń dla członków Związku z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Bieżący komunikat

Szanowni Pracownicy Poczty Polskiej, Koleżanki i Koledzy,

wczoraj dotarła do nas wiadomość o wstępnej zgodzie Komisji Europejskiej na uruchomienie rekompensat dla Poczty Polskiej za nieprzerwane, także w czasach pandemii COVID, świadczenie usług powszechnych w latach 2021-2022.

Dość głupoty, hejtu i pomówień…..

Jak już zapewne wszyscy wiecie Komisja Europejska wreszcie wyraziła zgodę na uruchomienie i wypłacenie środków należnych Poczcie Polskiej – jako operatorowi wyznaczonemu. Oczywiste również jest, że podczas trwającego sporu zbiorowego z Zarządem Poczty, to argument braku środków jest kluczowy dla podjęcia decyzji o wzroście wynagrodzeń dla pracowników poczty, oraz wypłaty nagrody świątecznej. Jak widać sukces ma wielu ojców.