ORLEN BIZNESTANK – KARTA RABATOWA

Wysokość rabatu wynosi: Stacje Orlen – taniej o 10 groszy na litrze Stacje Bliska – taniej o 5 groszy na litrze Czytaj dalej »

Obniżyliśmy wiek emerytalny. Teraz czas na „Emerytury za staż”

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych. Czytaj dalej »

Historia naszej organizacji związkowej

Spisana na podstawie notatek prowadzonych przez Kolegę Maksymiliana Bastę. Czytaj dalej »

 

Regulamin korzystania z ZFŚS – aneks przyjęty przez Zarząd Spółki

29 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w Poczcie Polskiej Ten dokument uzupełnia i doprecyzowuje zapisy obecnego regulaminu.

Nowy Regulamin pracy Poczty Polskiej przyjęty przez Zarząd

22 grudnia 2021 roku Zarząd naszej Spółki podjął Uchwałę w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu pracy Poczty Polskiej oraz Uzgodnienia w sprawie systemów czasu pracy dla poszczególnych podgrup zawodowych w naszej spółce. Te kluczowe dla pracowników regulacje mogły zostać przyjęte dzięki konsekwencji Zarządu i zaangażowaniu przedstawicieli NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Obecnie funkcjonujący Regulamin pracy Poczty Polskiej, który wygaśnie w wyniku tej decyzji, ma już ponad 13 lat i w wielu obszarach był nieaktualny.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2022 Rok

Wniosek w sprawie posiłków regeneracyjnych

Pismem z dnia 13 grudnia 2021 roku Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wystąpiło do Andrzeja Bodzionego Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej SA z wnioskiem o zwiększenie wartości jednego posiłku regeneracyjnego.
 

500 zł dla Pracowników jeszcze przed Bożym Narodzeniem

Jeszcze w tym roku – przed świętami Bożego Narodzenia – do Pracowników Poczty Polskiej trafią dodatkowe pieniądze w wysokości 500 zł brutto. Zarząd zadecydował, że wypłaci je pomimo tego, że Spółka nie otrzymała środków z Tarczy Antycovidowej. Wiąże się to z podpisaniem aneksu do porozumienia dotyczącego podwyżki płac, zawartego z Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.

Jak rozwijać Pocztę Polską? Rozmowa z wiceministrem aktywów państwowych

– Pocztowe usługi powszechne zaliczają się do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, które muszą być zapewnione, niezależnie od tego czy dana placówka działa w dużej aglomeracji, małym miasteczku, czy na wsi. Od tego nie odejdziemy. Również dlatego, że dla ogromnej liczby obywateli, w szczególności dla mieszkańców wsi, Poczta Polska stanowi główny, a często jedyny, wyraz emanacji państwa w ich lokalnym środowisku. Poczta Polska jest także jedynym „oknem na Świat”, które umożliwia komunikację z bliskimi czy pozwala zarządzać sprawami urzędowymi – mówi wiceminister aktywów państwowych, Andrzej Śliwka.

Komentarz po zawarciu porozumienia płacowego i wyjaśnienie

Szanowni Czytelnicy,

używam dziś odmiennej formy tytułowania, ponieważ adresuję ten tekst do wszystkich zainteresowanych pracowników PP, a nie tylko do członków Organizacji.

12 października zakończyliśmy spór zborowy, prowadzony przez nasz Związek. Pracodawca poinformował o tym na intranecie, a my udostępniliśmy jego komunikat na naszej stronie. Informacja spowodowała żywy oddźwięk w mediach społecznościowych, jednocześnie dostałem kilka uwag w wiadomościach prywatnych, z reguły były to listy anonimowe, podpisane:  kierowcy, lub listonosze, albo po prostu, pracownicy. Obok nielicznych merytorycznych ocen pozytywnych, większość stanowiły uwagi krytyczne, kilka o takiej samej treści szablonu.

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników Poczty Polskiej!

W dn. 12 października br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się sukcesem i zawarciem porozumienia. Dialog opierał się na wspólnym przekonaniu o zasadności podniesienia zarobków pracowników Spółki oraz zrozumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej. Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Przed KPRM stanie pocztowe miasteczko? Przed nami rozmowy ostatniej szansy

– Na 18 października zaplanowaliśmy pikietę przed siedzibą PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Ale to dopiero początek. Potem planujemy rozbicie pocztowego miasteczka pod kancelarią Rady Ministrów. Wcześniej, bo 12 października odbędzie się spotkanie ostatniej szansy. Jeśli nie zakończy się ono podpisaniem porozumienia kończącego spór zbiorowy, to wówczas rozpoczynamy naszą akcję – mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, w rozmowie z Marcinem Koziestańskim.

Informacja po zdalnym Prezydium Komisji Międzyzakładowej

28 września br. Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PPP przyjęło stanowisko w sprawie działań Związku wobec braku porozumienia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń.