Historia naszej organizacji związkowej

Spisana na podstawie notatek prowadzonych przez Kolegę Maksymiliana Bastę. Czytaj dalej »

ORLEN BIZNESTANK – KARTA RABATOWA

Wysokość rabatu wynosi: Stacje Orlen – taniej o 10 groszy na litrze Stacje Bliska – taniej o 5 groszy na litrze Czytaj dalej »

Obniżyliśmy wiek emerytalny. Teraz czas na „Emerytury za staż”

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych. Czytaj dalej »

 

Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność na zebraniu w dniu 9 lutego br. przyjęła między innymi Stanowisko w sprawie finansowania straty Poczty Polskiej na usłudze powszechnej. Stanowisko to zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.

Strategia Poczty Polskiej na lata 2021 – 2023 – debata

Zapraszamy do oglądania debaty dotyczącej Strategi Poczty Polskiej na lata 2021-2023. W spotkaniu udział weźmie Andrzej Śliwka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Tomasz Zdzikot, Prezes Poczty Polskiej SA

Zarząd ograniczy przewidywaną skalę zwolnień pracowników

Poczta Polska rozpoczęła procedurę zmierzającą do redukcji zatrudnienia o nie więcej niż 2 tys. osób. Plan ograniczenia liczby etatów zawarty w dotychczas obowiązującej Strategii Poczty Polskiej, zakładał cięcia na poziomie kilkunastu tysięcy miejsc pracy. Strategia ta przyjęta była w styczniu ubiegłego roku, jeszcze przed epidemią. Dzięki działaniom zaradczym podjętym w 2020 r., w tym realizacji PDO, możliwe jest znaczne zmniejszenie liczby osób, które mogą być objęte zwolnieniami grupowymi.

Stanowiska przyjęte przez Prezydium KM

W tym tygodniu Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej przyjęło dwa ważne stanowiska, które zostały przekazane Pracodawcy.
Pierwsze ws. projektu Regulaminu Pracy, oraz projektu porozumienia w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy w Poczcie Polskiej, oraz drugie ws. planu zatrudnienia (etatyzacji) na 2021 rok.

Warto należeć do Solidarności

Szanowni Pracownicy, Koleżanki i Koledzy.

W Poczcie Polskiej działa około 90 organizacji związkowych, z których dwie najliczniejsze, reprezentatywne zrzeszają  ok. 30% pracowników. Większa liczba zrzeszonych Pracowników to mocniejsza i twardsza pozycja Związku w negocjacjach z Pracodawcą.  To także ogrom doświadczeń, mądrości i różnych ocen zbieranych od członków związku, pracowników Poczty Polskiej. Mniejsze związki zawodowe mają możliwość działania – ale mogą jedynie patrzeć na ręce pracodawcy.

Szczepienia – kiedy będą mogli zaszczepić się Pocztowcy?

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 podzielony został na cztery etapy. Pocztowcy – jako pracownicy sektora infrastruktury krytycznej zostaną zaszczepieni w II etapie, tuż po grupie kluczowej, w tym największego ryzyka, do której należą m.in. medycy. Szczegóły dotyczące dat i zasad wykonywania szczepień na tym etapie, będą wynikały z procesu szczepień przeprowadzonego i zakończonego na I etapie.

Protokół dodatkowy do ZUZP wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, o których pisaliśmy tutaj, wydłużony został termin wypłacania pracownikom świadczeń, które zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym wygasłyby z końcem bieżącego roku.

Protokół Dodatkowy nr. 1 do ZUZP, dotyczący m.in. wydłużenia terminu obowiązywania nagród jubileuszowych oraz dodatkowych odpraw emerytalno-rentowych, został już zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy, a zatem wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2021 Rok

Warto rozmawiać!!

Koleżanki i Koledzy,
przed tygodniem wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy z Pracodawcą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Po zarejestrowaniu dokumentu przez Państwową Inspekcję Pracy, pracownicy PP będą mogli się nadal cieszyć nagrodami jubileuszowymi, a zasłużeni pracownicy układowymi odprawami emerytalnymi. Na uznanie zasługuje tempo przeprowadzonych rozmów. Ustalenie zostało przyjęte na lata 2021 i 2022.

Stanowisko RKSŁ NSZZ Solidarność do Rządu RP

Na wczorajszym zdalnym zebraniu Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność przyjęto między innymi Stanowisko ws. Projektu Architektury Sieci Logistycznej w Poczcie Polskiej SA.
Stanowisko to adresowane jest do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.