Władze

PREZYDIUM
Sławomir Steltmann – Przewodniczący
Zbigniew Popowicz – Wiceprzewodniczący
Marcin Nowik – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Trela – Sekretarz-Skarbnik
Artur Marciniak – Członek Prezydium

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMISJI PODZAKŁADOWEJ
Stanisław Brodzik
Joanna Cholewińska
Paweł Hładki
Ewa Kucharska
Katarzyna Steltmann
Katarzyna Walko

KOMISJA REWIZYJNA
Renata Misztak – Przewodnicząca
Janusz Bugajny – Członek
Estera Ratajczak – Członek
Justyna Remplewicz – Członek