Program wyborczy Andrzeja Bodzionego

Priorytetami moich działań będą:
– podwyżki wynagrodzeń,
– premia świąteczna dla wszystkich pracowników,
– utrzymanie przywilejów pracowniczych,
– właściwa polityka cenowa i produktowa,
– prawidłowe obciążenie stanowisk pracy

oraz kontynuacja moich dotychczasowych działań prowadzonych na terenie RS Kraków w zakresie:
– decentralizacji służby doręczeń,
– uruchamiania nowych placówek pocztowych,
– przekształcania FUP w UP,
– realizacji inwestycji służących modernizacji sieci placówek oraz poprawie warunków pracy pracowników.

W tej sytuacji reprezentant Pracowników powinien być ich faktycznym przedstawicielem. Szczególnie w sytuacjach wymagających zdecydowanego pro-pracowniczego zachowania i podjęcia konkretnej decyzji. W Zarządzie Poczty Polskiej jest potrzebny praktyk, osoba konkretna i stanowcza, doskonale znająca realia, a także fakty związane z funkcjonowaniem jednostek terenowych oraz problemami osób w nich zatrudnionych. Osoba mająca odwagę mówić i działać w ich interesie w każdej sytuacji.

Dla mnie praca w Poczcie Polskiej to nie chwilowy przystanek w karierze zawodowej, ale szczególne miejsce, gdzie pracują wyjątkowi ludzie. To jest służba na rzecz Pracowników i Poczty Polskiej. Dlatego założeniem mojej pracy w Zarządzie będzie to, że fundamentami Poczty Polskiej, jako silnej i stabilnej Firmy, są satysfakcja Pracowników z wynagrodzenia, odpowiednie warunki oraz dobra atmosfera pracy.

Andrzej Bodziony 

Pages: 1 2