Wniosek Komisji Międzyzakładowej ws. wzrostu wynagrodzeń

Po raz pierwszy w tym roku, 29 stycznia w Warszawie, zebrała się Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Jednym z ważniejszych punktów zebrania była kwestia wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej SA w 2019 r.

Pages: 1 2