Informacja ze spotkania z Zarządem Poczty Polskiej SA

W środę 13 lipca br. w Warszawie w siedzibie Poczty Polskiej SA odbyło się spotkanie z Zarządem PP SA, który reprezentował Prezes Tomasz Zdzikot, Wiceprezesi Andrzej Bodziony i Krzysztof Falkowski. Strona NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej reprezentowana była przez Przewodniczącego Bogumiła Nowickiego i Wiceprzewodniczących Witolda Paluszaka, Andrzeja Piekarza, Sławomira Steltmann oraz Marcina Soszyńskiego członka Prezydium KM.

Spotkanie odbyło się na nasz wniosek i dotyczyło głównie konieczności wzrostu wynagrodzeń, zadaniowego czasu pracy oraz przedłużenia obowiązywania zapisów ZUZP w zakresie utrzymania wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Strony ustaliły, że rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń i ZUZP rozpoczną się niezwłocznie po przerwie urlopowej Zarządu PP tj. po 15 sierpnia br.
Ustalono również, że we wtorek 19 lipca br. odbędzie się spotkanie z Pocztową Solidarnością w sprawie zadaniowego czasu pracy listonoszy. W spotkaniu z naszej strony uczestniczyć będą Wiceprzewodniczący Andrzej Piekarz, Witold Paluszak i Sławomir Steltmann. Stronę Pracodawcy reprezentować będą Wiceprezes Andrzej Bodziony i dyrektorzy zarządzający Biurem Sieci i Logistyki oraz Centrum Kadr i Szkoleń.